องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต


กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2564
 
เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรมภายในองค์กร
เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรมภายนอกองค์กร
สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรม
เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านจิตอาสา ประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign