องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
นายภัณฑบดี  ลิ้มโรจน์วงศ์


กำนันตำบลดอนมัน
โทร. 089-2154633

นายบุญเลิง  ธงไธสง
นายประพันธ์  เวรไธสง
นางปารีณา  มากพูน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
โทร. 065-3401054
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
โทร.084-0248895
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
โทร.080-1715762
นายคาน  เต็งตังรัมย์
นางสาคร  จันทร์คำวงศ์
นายเจริญศักดิ์  จงเจริญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
โทร.084-8281990
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
โทร.087-8763319
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
โทร.098-2600348

นายบุญทา  จูมเกษ
นายบวรภักดิ์  สิทธิศรีจันทร์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
โทร. 080-1605912
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
โทร.062-9862239

     
     
     
     
     
     

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign