องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ [ 26 พ.ค. 2564 ]54
2 แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของประชาชน(ขอด้วยตนเอง) [ 24 ม.ค. 2562 ]48
3 แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของประชาชน (ขอด้วยผู้แทน) [ 24 ม.ค. 2562 ]47
4 ระเบียบช่วยเหลือประชาชน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 [ 23 ม.ค. 2562 ]49
5 ระเบียบช่วยเหลือประชาชน พ.ศ. 2560 [ 21 ธ.ค. 2561 ]43
6 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ฯช่วยเหลือประชาชน [ 14 ส.ค. 2561 ]44
7 ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ปปช ว ๕๑๖ [ 14 เม.ย. 2561 ]52
8 แนวทางการช่วยเหลือประชาชนของ อปท [ 15 ธ.ค. 2560 ]61