องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลดอนมัน ณ บ้านหนองอ้อ ม.1


วันที่ 23ก.ค. 2562 เวลา 12.30 น.   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดย นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ.กองคลัง รก.ปลัด ปบ.หน้าที่นายก อบต.ดอนมัน พร้อมด้วยนางบัวริน ฤทธิพิษ นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ อบต.ดอนมัน มาให้กำลังใจพี่น้องชาวตำบลดอนมันที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลดอนมัน ณ บ้านหนองอ้อ ม.1 ตำบลดอนมัน  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07