องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


โครงการอบรมความรู้สู่อาเชียน (ฝึกอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร) ประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่ 20 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนินโครงการอบรมความรู้สู่อาเชียน (ฝึกอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้นำท้องถิ่นในชุมชนตำบลดอนมัน การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้นำท้องถิ่นอย่างดีเยี่ยม และได้รับความรู้อย่างมากมายจากท่านวิทยากรฯ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07