องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


โครงการอบรมความรู้สู่อาเชียน (ฝึกอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร) ประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่ 20 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนินโครงการอบรมความรู้สู่อาเชียน (ฝึกอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้นำท้องถิ่นในชุมชนตำบลดอนมัน การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้นำท้องถิ่นอย่างดีเยี่ยม และได้รับความรู้อย่างมากมายจากท่านวิทยากรฯ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

2024-05-08
2024-05-08
2024-05-01
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17