องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ลานกีฬา ม.9 บ.ลิ้นฟ้า


วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย นำโดยนางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ.กองคลัง รก.ปลัด ปบ.หน้าที่นายก อบต.ดอนมัน สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล จิตอาสาฯ. อปพร. อสม. อถล. ตำบลดอนมัน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ลานกีฬา ม.9 บ.ลิ้นฟ้า ต.ดอนมัน
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07