องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


พิธีมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ


วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย นำโดยนางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ.กองคลัง รก.ปลัด ปบ.หน้าที่นายก อบต.ดอนมัน กองทุนหลักประกันสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอประทาย พ.จ.ท.ทวี พิมพ์อุบล เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ รายนางนาง ทอนไธสง บ.ปลักแรต ม.3 ต.ดอนมัน อ.ประทาย  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07