องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ผู้นำชุมชน/อาสาสมัคร อปพร. อสม./อถล. และพี่น้องประชาชนจิตอาสา ตำบลดอนมัน ร่วมเเรงร่วมใจกันทำความความสะอาดหมู่บ้าน


วันพุธที่ 7 ต.ค.63 เวลา 09.00 น.เป็นต้นมา

- ผู้นำชุมชน/อาสาสมัคร อปพร. อสม./อถล. และพี่น้องประชาชนจิตอาสา ตำบลดอนมัน ร่วมเเรงร่วมใจกันทำความความสะอาดหมู่บ้าน และร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้ง 10 หมู่บ้าน กันอย่างเข้มแข็ง ทุกวันพุธแรกของเดือน

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07