องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ร่วมกับอำเภอประทาย และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนออกหน่วยบริการโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดี ต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน


วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ร่วมกับอำเภอประทาย และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนออกหน่วยบริการโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดี

ต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม

ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

(อำเภอประทายยิ้ม....เคลื่อนที่

ประจำเดือน ตุลาคม 2563)

2024-05-08
2024-05-08
2024-05-01
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17