องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ร่วมทอดกฐิน ณ วัดโนนคร้อ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา


วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.

นายอำเภอประทาย พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอประทาย/กิ่งกาชาดอำเภอประทาย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอประทาย ได้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทำบุญกฐินสามัคคีอำเภอประทาย ร่วมทอดกฐิน ณ วัดโนนคร้อ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รวมยอดกฐินทั้งสิ้น 411,956 บาท

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07