องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ประเมินความเป็นอยู่เบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน


วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยสิบเอกประทีป ปริเวสังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมด้วย นางจรรยา ภิบาลจอมมี หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.ประจำอำเภอประทาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ประเมินความเป็นอยู่เบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-05-08
2024-05-08
2024-05-01
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17