องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


กิจกรรม Kick off การน้อมนำพระราชดิหริของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคง ทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้า


วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ร่วมกิจกรรม
Kick off การน้อมนำพระราชดิหริของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคง
ทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร รอบ 2 และกิจกรรมวันสตรีสากล โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประทาย

2024-05-08
2024-05-08
2024-05-01
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17