องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


เตรียมความพร้อมและตรวจความเรียบร้อยสถานที่ 👉👉เพื่อเตรียมพร้อมเปิดศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย (Communit Isolation) โดยรับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19


🚴‍♀🚴‍♀🚴‍♀เราจะผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกัน🚴‍♂🚴‍♂🚴‍♂

🕢🕢วันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 น. 🕢🕢

📢📢📢นางเรืองอุไร มาตย์นอกผู้อำนวยการ
กองคลัง รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 👉 👉พร้อมด้วย ท่านกำนันภัณฑบดี ลิ้มโรจนวงศ์ กำนันตำบล
ดอนมัน👉👉คุณหมอจุรีย์ สุขจิตร ผอ.รพสต.
คอกหมู👉👉หัวหน้าส่วนราชการ 👉👉 และ
เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนมัน เตรียมความพร้อมและตรวจความเรียบร้อยสถานที่ 👉👉เพื่อเตรียมพร้อมเปิดศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย (Communit Isolation) โดยรับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว คือ กลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ไม่มีโรคเรื้อรัง และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการช่วยหายใจ ที่พักอาศัยไม่สะดวกในการแยกตัว โดยต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ พยาบาล ก่อนเข้ารับการรักษาที่ศูนย์พักคอย ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่เข้าร่วมกักตัวในศูนย์พักคอยจะได้รับสนับสนุนการวัดอุณหภูมิ การวัดออกซิเจนในเลือด การดูแลอาหารครบ 3 มื้อ มีพยาบาลติดตามอาการทุกวัน และส่งต่อโรงพยาบาลเมื่ออาการ🤧🤧🤧เปลี่ยนแปลง 😰😰
📢📢📢สานหัวใจทำความดี
✌✌ขอความร่วมมือประชาชนตำบลดอนมัน
รักษามาตรการอย่างเคร่งครัด
😷😷สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอด
👩‍🔬👩‍🔬เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ
🙅‍♂🙅‍♂หลีกเหลี่ยงเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือแออัด
😣😣วัดอุณหภูมิ/สังเกตอาการ
👩‍🔬👩‍🔬ด้วยความห่วงใยจาก........ อบต.ดอนมัน........
🏫🏫โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ตำบลคอกหมู
👨‍👧‍👧👩‍👧‍👦ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่นตำบลดอนมันทุกคน

😷😷โดยท่านสามารถติดต่อผู้ประสานงาน ได้ที่ รพ.สต.คอกหมู โทร. ☎☎06-5153-2941🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥
หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ อบต.ดอนมัน🏘🏘🏘🏘🏘
โทร. 📞📞04-475-6560,
☎☎☎โทร. 09-2429-3591
(ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)💠💠💠

2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-14