องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


รับมอบวัสดุ-อุปกรณ์ ในการทอผ้าไหม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน


วันที่ 7 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ร่วมกับ
กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนมัน รับมอบวัสดุ-อุปกรณ์ ในการทอผ้าไหม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน จำนวน 6 รายการ ดังนี้

1.เครื่องจักรสำหรับสาวไหม
2.เครื่องจักรสำหรับการค้นหูกเส้นไหม
3.เครื่องจักรตีเกลียวเส้นไหม
4.เครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม
5.เครื่องจักรสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหม
6.เครื่องจักรสำหรับช่วยย้อมเส้นไหม

➡️➡️➡️➡️การดำเนินการส่ง-มอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-06-05
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24