องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


รับมอบวัสดุ-อุปกรณ์ ในการทอผ้าไหม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน


วันที่ 7 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ร่วมกับ
กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนมัน รับมอบวัสดุ-อุปกรณ์ ในการทอผ้าไหม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน จำนวน 6 รายการ ดังนี้

1.เครื่องจักรสำหรับสาวไหม
2.เครื่องจักรสำหรับการค้นหูกเส้นไหม
3.เครื่องจักรตีเกลียวเส้นไหม
4.เครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม
5.เครื่องจักรสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหม
6.เครื่องจักรสำหรับช่วยย้อมเส้นไหม

➡️➡️➡️➡️การดำเนินการส่ง-มอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07