องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ร่วมรับมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน การป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 😷จากร้านเมืองบัวคอนกรีต โดย นายสามารถ และนางสาวเกศกัลยา พิมมะสาร


วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น.

🏘อบต.ดอนมัน นำโดยนางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนมัน เจ้าหน้าที่ รพสต.คอกหมู เจ้าหน้าที่ อสม.ร่วมรับมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน การป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 😷จากร้านเมืองบัวคอนกรีต โดย นายสามารถ และนางสาวเกศกัลยา พิมมะสาร มอบน้ำดื่ม 10 แพ็ค และเงิน จำนวน 5,000 บาท
ขอขอบคุณในความห่วงใยขอร้านเมืองบัวคอนกรีตที่มีให้กับพี่น้องชาวตำบลดอนมัน อบต.ดอนมัน และ รพสต.คอกหมู จะได้นำไปช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

2024-05-08
2024-05-08
2024-05-01
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17