องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยโควิดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน


วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.
นายณัฐวุฒิ วิกรมไกรกิตต์ ปลัดอำเภอประทาย พร้อมด้วยท่านกำนันภัณฑบดี ลิ้มโรจนวงศ์ ผู้นำชุมชนตำบลดอนมัน /นางจุรีย์ สุจิตร ผอ.รพสต.คอกหมู/นางเรืองอุไร มาตย์นอก
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน/
นางบัวริน ฤทธิพิษ วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ /นางสาวพิไลลักษณ์ ศักดิ์ภัทรกุลชัย นักพัฒนาชุมชน / นางสาวอังคณา สียางนอก
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยโควิดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07