องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด


วันที่11สิงหาคม2564
💓💓ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด จาก
-ผู้ช่วยรวย พวงกลาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองอ้อ หมู่1
บริจากสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ต.ดอนมันดังนี้
-น้ำ10แพ็ค
💓💓ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด จาก
-คุณวาธิณี ใจมั่น
หมู่2บ้านช่องแมว
บริจากสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ต.ดอนมันดังนี้
-ชุดPPE 5ชุด
-น้ำสมุนไพร5ขวด

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
อบต.ดอนมันขอขอบพระคุณธารน้ำใจจากผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านค่ะ🙏🙏🙏

💞💞💞ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด จากหมู่3บ้านปลักแรต นำโดย
-นางปารีณา มากพูน ผู้ใหญ่บ้านปลักแรต พร้อมกับชาวบ้านบ้านปลักแรต.อบตและอสม บริจากสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ต.ดอนมันดังนี้
-น้ำ2แพ็ค
-มาม่า2ลัง
-แมส2กล่อง
-เห็ดเข็ม1ลัง
-ปลากระป๋อง5ป๋อง
-ข้าวสาร2กระสอบใหญ่กับอีก1ถุงเล็ก
-ผัก น้ำตาลทราย มะนาว พริก ใบมะกรูด
-ขนม3ห่อ
-บริจากเงินสด2819บาท
💞💞💞ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดจาก
-ผู้ใหญ่ประพันธ์ เวรไธสง ผู้ใหญ่บ้านช่องแมว
-ผู้ช่วยดอกไม้ ปัดธุลี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านช่องแมว หมู่2
-ผู้ช่วยสุพลอย บุตรแสน
-ผู้ช่วยล้วน เพ็ชรตะกั่ว
บริจากสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ต.ดอนมันดังนี้
-เนื้อหมู5กิโล
-ผัก1ถุง
✔️✔️✔️

💕💕ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด จาก
-ผู้ใหญ่บวรภัค สิทธิศรีจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านคอกหมู หมู่10
บริจากสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ต.ดอนมันดังนี้
-ก๋วยเตี๋ยวหมู 30 ชุด
-น้ำ3แพ็ค
🙏🙏🙏🙏🙏🙏
อบต.ดอนมันขอขอบพระคุณธารน้ำใจจากผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านค่ะ🙏🙏🙏

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
อบต.ดอนมันขอขอบพระคุณธารน้ำใจจากผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านค่ะ🙏🙏

 

2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-12