องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

สิบเอกประทีป ปริเวสังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ และคณะทำงาน ได้ร่วมกันประชุมเพื่อติดตามแผนงานโครงการที่ให้การสนับสนุน โรงเรียน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563และร่วมกันพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07