องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

สิบเอกประทีป ปริเวสังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ และคณะทำงาน ได้ร่วมกันประชุมเพื่อติดตามแผนงานโครงการที่ให้การสนับสนุน โรงเรียน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563และร่วมกันพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2024-06-05
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24