องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.ดอนมัน ได้ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่ประสบปัญหาทางสังคม


วันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๕

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.ดอนมัน ได้ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่ประสบปัญหาทางสังคม โดยเน้นครอบครัวของเด็กที่ประสบปัญหา

ความเดือดร้อน ครอบครัวมีรายได้น้อย

ครอบครัวแตกแยก/พ่อแม่แยกทางกัน

กำพร้า ไม่มีทุนการศึกษา ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง

จำนวน ๓ ครัวเรือน ได้แก่ หมู่ที่ ๔,๕,๖

เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ

ต่อไป

2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-14