องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


พิธีเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 13 กันยายน  2565  เวลา 09.00น. นายอภินันท์ มโนรมย์ นายกองการบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอกหมู ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

2022-09-26
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-04
2022-08-31
2022-08-25
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-12