องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


พิธีเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 13 กันยายน  2565  เวลา 09.00น. นายอภินันท์ มโนรมย์ นายกองการบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอกหมู ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-05
2023-09-05
2023-08-24