องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


พิธีมอบกระบือ จำนวน 30 ตัว ให้กับเกษตรกรตำบลดอนมัน


วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

💒💒 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

โดยการนำของ

👉👉นายอภินันท์ มโนรมย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

👉👉นางเรืองอุไร มาตย์นอก

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

🤝🤝🤝ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประทาย จัดพิธีมอบกระบือ จำนวน 30 ตัว ให้กับเกษตรกรตำบลดอนมัน

จำนวน 30 ราย พร้อมมอบสัญญายืมโค-กระบือ

เพื่อให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

👉👉ในการนี้ได้รับเกียรติจาก

นายเลิศพันธ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอำเภอประทาย ประธานในพิธีมอบโค - กระบือ

🎉🎉และได้รับเกียรติจาก

👉👉นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

👉👉นายราเมศ เรืองธนาณุรักษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอประทาย

👉👉นายอัครวัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์

ประธานชมรมนายก อปท.อำเภอประทาย

👉👉นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ในเขตพื้นที่อำเภอประทาย

👉👉 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประทาย

👉👉สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประทาย

👉👉ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม.

เกษตรกรผู้รับมอบโค - กระบือ

เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนมัน เเละแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

💟💟ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวฯ

💟💟เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้รับมอบโค - กระบือ ในครั้งนี้

🕍🕍🕍ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมัน ขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีฯ

ท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมพิธีในครั้งนี้

2023-03-15
2023-02-17
2023-01-14
2022-12-26
2022-12-12
2022-12-05
2022-11-14
2022-11-09
2022-10-13
2022-09-29