องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา


วันที่  9  ธันวาคม  2565  

      นายอภินันท์  มโนรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  จังหวัดนครราชสีมา  ณ โคราช ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต "  เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาทุจริต

2023-11-01
2023-10-31
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-24
2023-10-23
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-12