องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา


วันที่  9  ธันวาคม  2565  

      นายอภินันท์  มโนรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  จังหวัดนครราชสีมา  ณ โคราช ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต "  เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาทุจริต

2022-12-26
2022-12-12
2022-12-05
2022-11-14
2022-11-09
2022-10-13
2022-09-29
2022-09-26
2022-09-15
2022-09-13