องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสด้อยที่ไม่มีผู้ดูแล


วันที่ 23 ธันวาคม 2565

         นายอภินันท์  มโนรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอประทาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ได้มอบถุงชีพช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีผู้ดูแล จำนวน 1 ราย ณ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมัน อำเภประทาย จังหวัดนครราชสีมา

2022-12-26
2022-12-12
2022-12-05
2022-11-14
2022-11-09
2022-10-13
2022-09-29
2022-09-26
2022-09-15
2022-09-13