องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
      นายอภินันท์ มโนรมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ดอนมัน ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.คอกหมู/โรงเรียนช่องแมวพิทยา/โรงเรียนวัดปลักแรต/โรงเรียนสระประดู่/โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา และพนักงานส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2566  เพื่อให้เด็กๆ ได้แสดงออก ซึ่งความรู้ ความสามารถ  ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายก อบต.ดอนมัน  คณะผู้บริหาร  ประธานสภาและสมาชิกสภา  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพสต.คอกหมู  ผอ.โรงเรียน  ผู้ใหญ่ใจดี  ร้านค้า ผู้ปกครอง  ตลอดจนพี่น้องพนักงาน อบต.ดอนมัน

      

2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-12