องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565

ในวันที่ 28 กันยายน 2665 เวลา 09.30 น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

เนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ

2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-12