องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ดำเนินการแก้ไข เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ บ้านดอนใหญ่ ม.8


วันอังคาร ที่5 กันยายน 2566

นายอภินันท์ มโนรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน มัน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนินการแก้ไข เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ บ้านดอนใหญ่ ม.8 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน ได้ดำเนินแก้ไขเสร็จเรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-05
2023-09-05
2023-08-24