องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ออกสำรวจ ลำสะแทด เพื่อจัดทำโครงการสูบน้ำ พลังงานไฟฟ้า จากลำสะแทด สู่หนองช่องแมว และ โครงการสร้างประตูปิด - เปิด ระบายน้ำลำสะแทดพื้นที่บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมัน


วันนี้ (5 ก.ย.2566)

นายอภินันท์ มโนรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร

จ่าเอกบรรจง ชาติพันธ์จันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน และเจ้าหน้าที่กองช่าง

ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองช่าง จากสำนักงาน

มูลกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ออกสำรวจ

ลำสะแทด เพื่อจัดทำโครงการสูบน้ำ พลังงานไฟฟ้า

จากลำสะแทด สู่หนองช่องแมว และ

โครงการสร้างประตูปิด - เปิด ระบายน้ำลำสะแทดพื้นที่บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมัน

2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-05
2023-09-05
2023-08-24