องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


งานบุญกุ้มข้าวใหญ่และงานของดีอำเภอประทาย ประจำปี 2567


เรียนผู้บังคับบัญชา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันร่วมกับอำเภอประทาย ได้จัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และงานของดีอำเภอประทาย ประจำปี 2567 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 24-26 ม.ค.2567 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้มีการจัดประดับตกแต่งขบวนแห่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดประดับตกแต่งซุ้มเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรมแสดงผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อในตำบล รวมทั้งส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าประกวด การแข่งขันสาวไหม การแข่งขันส้มตำผัดหมี่ลีลา การแข่งลาบก้อย ต้มไก่บ้าน การแข่งขันรำเซิ้ง ฯลฯ

...ขอบคุณท่านนายก ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอกหมู เจ้าหน้าที่ จาก รพสต.คอกหมู อสม.ตำบลดอนมัน ประธานสภา สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบลดอนมัน กลุ่มทอผ้า ไหมพื้นเมืองบ้านโนนสมบูรณ์,บ้านหนองอ้อ กลุ่มทำขนมดอกจอก หมู่ 1 กลุ่มสานหมวก หมู่ 8 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ 7 กลุ่มทำไม้กวาด กลุ่มทำปลาร้าบอง หมู่ 10 กลุ่มทำแคปหมู หมู่ 2 และพี่น้องชาวตำบลดอนมันทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมให้กำลังใจ จนได้รับรางวัลดังกล่าวในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-14