องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
เวลา  09.00 น.
เรียนผู้บังคับบัญชา
นายอภินันท์ มโนรมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้รับเกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2567 โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอกหมู หัวหน้า สกร.ตำบลดอนมัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ปกครองและพนักงานส่วนตำบลดอนมันร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนช่องแมวพิทยา ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
     ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กและช่วยให้กิจกรรมวันนี้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์
    กองการศึกษาฯ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-14