องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลดอนมัน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในหมู่ที่ 1 , 3 , 4 ตำบลดอนมัน


วันที่ 29 เมษายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยการนำของ นายอภินันท์  มโนรมย์  นายก อบต.ดอนมัน จ.อ.บรรจง  ชาติพันธ์จันทร์  ปลัด อบต.ดอนมัน          ได้มอบหมายให้

-นางบัวริน ฤทธิพิษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-นางสาวพิไลลักษณ์ ศักดิภัทรกุลชัย นักพัฒนาชุมชน

-นางสาวกนกวรรณ ซาเหลา นักทรัพยากรบุคล

-นางสาวธนิษฐา วรรณกัมมิโก ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-นางสาวนิตยา หมั่นสระเกษ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

-นางสาวพิลาวรรณ ศรีนานอก

       พร้อมด้วยปศุสัตว์อาสาประจำหมู่บ้าน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลดอนมัน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในหมู่ที่ 1 , 3 , 4 ตำบลดอนมัน  โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ผู้นำชุมชน อสม. ในพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกบริการฉีดวัคซีน ฯ ในครั้งนี้

ขอขอบคุณคะ

2024-06-05
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24