องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลดอนมัน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าในหมู่ที่ 6 , 7 , 8  ตำบลดอนมัน


วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

      องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยการนำของ นายอภินันท์  มโนรมย์ นายก อบต.ดอนมัน จ.อ.บรรจง  ชาติพันธ์จันทร์  ปลัด อบต.ดอนมัน ได้มอบหมายให้

-นางสาวพิไลลักษณ์ ศักดิภัทรกุลชัย นักพัฒนาชุมชน

-นางสาวกนกวรรณ ซาเหลา นักทรัพยากรบุคล

-นางสาวภคอร พิรักษา เจ้าพนักงานธุรการ

-จ.อ.พิศาล ชัยหงษ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

-นางสาวธนิษฐา วรรณกัมมิโก ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-นางสาวนิตยา หมั่นสระเกษ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

-นางสาวพิลาวรรณ ศรีนานอก

          พร้อมด้วยปศุสัตว์อาสาประจำหมู่บ้าน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลดอนมัน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าในหมู่ที่ 6 , 7 , 8  โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ผู้นำชุมชน อสม. ในการอำนวยความสะดวกบริการฉีดวัคซีน ฯ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณคะ

2024-06-05
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24