องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


อบต.ดอนมัน ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ณ วัดจตุพรรณวนารวม บ้านหนองอ้อ หมู่ 1 ต.ดอนมัน


วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นางขวัญธิดา บุญศิริ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พร้อมนางสาวอภิญญา สุวิชา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับภาษีฯ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วัดจตุพรรณวนารวม บ้านหนองอ้อ หมู่ 1 ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07