องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)บริการทางวิชาการ หลักสูตร การบริหารโครงการดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันศุกร์ที่ 31 พ.ค.2567 เวลา 12.30 น.

        นายอภินันท์ มโนรมย์ นายก อบต.ดอนมัน พร้อมด้วย นางประภาภรณ์ โนนม่วง หัวหน้าสำนักปลัด และน.ส.พิไลลักษณ์ ศักดิ์ภัทรกุลชัย นักพัฒนาชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)บริการทางวิชาการ หลักสูตร การบริหารโครงการดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการระหว่าง อบต.ดอนมัน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี รศ.ดร.ศิริวดี วิวิธคุณากร คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ตามโครงการ รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ให้เกียรติมาร่วมพบปะ ร่วมลงนาม (MOU) รวมถึงผู้แทนจากเทศบาล 1 แห่ง อบต.26 แห่ง ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ร่วมลงนาม และคณาจารย์จาก ม.ราชภัฏฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสระบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07