องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองกุดปลาหมอสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์ [ 3 เม.ย. 2563 ]103
22 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองหนองแก้มลิงลำคลองวังไทร - คลองตลาด หมู่ที่ ๑ บ้านหนองอ้อ [ 24 มี.ค. 2563 ]72
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหนองแก้มลิงลำคลองวังไทร - คลองตลาด หมู่ที่ ๑ บ้านหนองอ้อ [ 24 มี.ค. 2563 ]74
24 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ก.พ. 2563 ]93
25 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ก.พ. 2563 ]100
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๔๓-๐๓ สายบ้านโคกใหญ่-ปลักแรต [ 28 ส.ค. 2562 ]94
27 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน [ 28 ส.ค. 2562 ]94
28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมวางท่อความยาว 2,400 เมตร หมู่ที่3 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.พ. 2562 ]87
29 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมวางท่อความยาว 2,400 เมตร หมู่ที่3 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.พ. 2562 ]78
30 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง พร้อมวางท่อความยาว 2,200 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ก.พ. 2562 ]73
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง พร้อมวางท่อความยาว ๒,๒๐๐ เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลดอนมัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ก.พ. 2562 ]101
32 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นนม.ถ. 143-07 บ้านคอกหมู - บ้านท่าสวนยา ตำบลดอนมัน [ 20 ธ.ค. 2561 ]84
33 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นนม.ถ. 143-07 บ้านคอกหมู - บ้านท่าสวนยา ตำบลดอนมัน [ 12 ธ.ค. 2561 ]85
34 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 12 พ.ย. 2561 ]159
35 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 12 พ.ย. 2561 ]92
36 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรั้วรอบบ่อกลบขยะ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 [ 8 ส.ค. 2561 ]86
37 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 [ 7 ส.ค. 2561 ]98
38 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต นม.ถ.14307 บ้านคอกหมู - บ้านท่าสวนยา (เริ่มต้นวัดบ้านปลักแรต สิ้นสุดระยะ 952 เมตร มาทางบ้านดอนสั้น) [ 15 มิ.ย. 2561 ]90
39 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต นม.ถ. 14307 บ้านคอกหมู – บ้านท่าสวนยา (เริ่มต้นวัดบ้านปลักแรต สิ้นสุดระยะ 952 เมตร มาทางบ้านดอนสั้น) [ 7 มิ.ย. 2561 ]99
40 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียนปลักแรต - บ้านนางคำตาเสนอกลาง)บ้านดอนสั้น หมู่ที่๔ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 7 พ.ค. 2561 ]68
 
|1หน้า 2|3