องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ก.พ. 2563 ]53
22 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ก.พ. 2563 ]63
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๔๓-๐๓ สายบ้านโคกใหญ่-ปลักแรต [ 28 ส.ค. 2562 ]48
24 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน [ 28 ส.ค. 2562 ]49
25 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมวางท่อความยาว 2,400 เมตร หมู่ที่3 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.พ. 2562 ]46
26 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมวางท่อความยาว 2,400 เมตร หมู่ที่3 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.พ. 2562 ]50
27 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง พร้อมวางท่อความยาว 2,200 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ก.พ. 2562 ]49
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง พร้อมวางท่อความยาว ๒,๒๐๐ เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลดอนมัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ก.พ. 2562 ]53
29 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นนม.ถ. 143-07 บ้านคอกหมู - บ้านท่าสวนยา ตำบลดอนมัน [ 20 ธ.ค. 2561 ]52
30 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นนม.ถ. 143-07 บ้านคอกหมู - บ้านท่าสวนยา ตำบลดอนมัน [ 12 ธ.ค. 2561 ]50
31 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 12 พ.ย. 2561 ]68
32 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 12 พ.ย. 2561 ]53
33 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรั้วรอบบ่อกลบขยะ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 [ 8 ส.ค. 2561 ]34
34 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 [ 7 ส.ค. 2561 ]57
35 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต นม.ถ.14307 บ้านคอกหมู - บ้านท่าสวนยา (เริ่มต้นวัดบ้านปลักแรต สิ้นสุดระยะ 952 เมตร มาทางบ้านดอนสั้น) [ 15 มิ.ย. 2561 ]48
36 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต นม.ถ. 14307 บ้านคอกหมู – บ้านท่าสวนยา (เริ่มต้นวัดบ้านปลักแรต สิ้นสุดระยะ 952 เมตร มาทางบ้านดอนสั้น) [ 7 มิ.ย. 2561 ]54
37 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียนปลักแรต - บ้านนางคำตาเสนอกลาง)บ้านดอนสั้น หมู่ที่๔ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 7 พ.ค. 2561 ]26
38 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางเปรมวดี ตันไธสง - คลองอีสานเขียว) บ้านดอนสั้น หมู่ที่๔ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 7 พ.ค. 2561 ]54
39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านพักครู–สายบ้านนายอุเทน เพ็ชรภูวงษ์) บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 3 พ.ค. 2561 ]49
40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางพิกุล – บ้านนางเพ็ญนี) บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 3 พ.ค. 2561 ]55
 
|1หน้า 2|3