องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยกปู่ตา - ถนนท้ายหมู่บ้าน) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 2 พ.ค. 2561 ]65
42 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเข้าบ้านหนองยาง) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 [ 29 มี.ค. 2561 ]55
43 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสี่แยกย่าโม - บ้านนายสุรชัย มโนรมย์) บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10 [ 26 มี.ค. 2561 ]57
44 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมพาน ชัยจันดา - บ้านนายพรมมา ดงสา) บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 [ 26 มี.ค. 2561 ]61
45 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางหวอย มูลติปฐม – ที่นานายด้วง กลางสวัสดิ์) บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 [ 9 มี.ค. 2561 ]52
46 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายดำรง - ศาลาประชาคม) บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 [ 5 มี.ค. 2561 ]53
47 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกดินหนองเลิงบ่อ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 [ 12 ก.พ. 2561 ]26
48 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสมศักดิ์ ธรรมโส) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 7 ก.พ. 2561 ]49
49 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบหมู่บ้าน) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 [ 6 ก.พ. 2561 ]43
50 ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสุดใจ มโนรมย์ -ถนนดำ) บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 23 ม.ค. 2561 ]52
51 ราคากลางโตรงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายโนนหัวหล่อน - หนองจระเข้) บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 [ 16 ม.ค. 2561 ]50
52 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง [ 4 ม.ค. 2561 ]27
 
|1|2หน้า 3