องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.


ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ดอนมัน ประจำปี 2561    เอกสารประกอบ

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อบต.ดอนมัน
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign