องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประชาสัมพันธ์แผนอัตรกำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พ.ศ.2558-2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1/2559

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์แผนอัตรกำลัง  3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  พ.ศ.2558-2560  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  1/2559    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์แผนอัตรกำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พ.ศ.2558-2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1/2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign