องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.


ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง

    รายละเอียดข่าว

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการและทั่วไป    เอกสารประกอบ

ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign