องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจช่องทางน้ำ หาแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านภัยแล้ง


วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดย นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ.กองคลัง รก.ปลัด ปบ.หน้าที่นายก อบต.ดอนมัน พร้อมด้วยกำนันภัณฑบดี ลิ้มโรจนวงศ์ กำนันตำบลดอนมัน และผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยสมาชิก.อบต.ดอนมัน ได้ลงพื้นที่ สำรวจ ช่องทางน้ำ หาแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านภัยแล้ง เพื่อให้ชาวบ้านตำบลดอนมันได้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน..ต่อไป

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07