องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนมัน บ้านคอกหมู ม.10


วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา  นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เป็นประธานเปิดงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนมัน บ้านคอกหมู ม.10ต.ดอนมัน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07