องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนมัน นำอาหารสด อาหารแห้ง มอบให้ที่ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน


วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น.

🏘อบต.ดอนมัน นำโดยนางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนมัน นำอาหารสด อาหารแห้ง มอบให้ที่ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เพื่อประกอบอาหารให้แก่ ผู้ป่วยที่มาพักที่ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลคนป่วย และรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน

2024-05-08
2024-05-08
2024-05-01
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17