องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนมัน นำอาหารสด อาหารแห้ง มอบให้ที่ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน


วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น.

🏘อบต.ดอนมัน นำโดยนางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนมัน นำอาหารสด อาหารแห้ง มอบให้ที่ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เพื่อประกอบอาหารให้แก่ ผู้ป่วยที่มาพักที่ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลคนป่วย และรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07