องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด


💗💗💗💗ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด
วันที่ 9 สิงหาคม 2564
-นางชื่น พรมทอง
-น.ส.รังรรค์ สาโสภา
-นายชูชัย ศรีแสงอ่อน
บริจากสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ต.ดอนมันดังนี้
-น้ำดื่ม 10 แพ็ค
-นมดีน่า 1 ลัง
-หน้ากากอนามัย 2 กล่อง
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
อบต. ดอนมันขอขอบพระคุณธารน้ำใจจากผู้ใจบุญทุกท่าน🙂🙂🙂

2024-06-05
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24