องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด


💗💗💗💗ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด
วันที่ 9 สิงหาคม 2564
-นางชื่น พรมทอง
-น.ส.รังรรค์ สาโสภา
-นายชูชัย ศรีแสงอ่อน
บริจากสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ต.ดอนมันดังนี้
-น้ำดื่ม 10 แพ็ค
-นมดีน่า 1 ลัง
-หน้ากากอนามัย 2 กล่อง
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
อบต. ดอนมันขอขอบพระคุณธารน้ำใจจากผู้ใจบุญทุกท่าน🙂🙂🙂

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07