องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ส่งมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน


วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยการนำของ นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ลงพื้นที่ส่งมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักกันตัว ตามมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยให้กักตัวเองที่บ้าน เป็นเวลา
14 วัน
✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌

2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-12