องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ตำบลดอนมัน


📢📢📢ประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 10 ส.ค. 2564 เวลา 14.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยการนำของ นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อบต.ดอนมัน เป็นตัวแทนลงพื้นที่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ อสม.หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง / หมู่ที่ 8 บ้านดอนนใหญ่ /หมู่ที่ 9 บ้านลิ้นฟ้า ตำบลดอนมัน เพื่อนำเครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ และสิ่งของที่จำเป็นมามอบให้กับพี่น้องประชาชนที่กักตัวตามมาตราการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19และ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและได้ทำการกักตัวตามมาตรการ 14 วัน





2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-12