องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


โครงการท้องถิ่นปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น


วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.

นายอภินันท์ มโนรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลดอนมัน ประชาชนชาวบ้านโนนสมบูรณ์ และคณะครู และนักเรียนโรงเรียนช่องแมวพิทยา ร่วมกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น

ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น

ณ หนองน้ำกุดปลาหมอ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

2022-11-09
2022-10-13
2022-09-29
2022-09-26
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-04
2022-08-31
2022-08-25
2022-08-19