องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน และได้ออกสำรวจ ช่องทางการระบายน้ำในเขตตำบลดอนมัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เนื่อ


วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.

👉นายอภินันท์ มโนรมย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

👉นางเรืองอุไร มาตย์นอก

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

🤝🤝ได้ร่วมกับผู้นำท้องที่

โดยการนำของ

👉นายภัณฑบดี ลิ้มโรจนวงศ์

กำนันตำบลดอนมัน พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านและ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน

👉และผู้นำท้องถิ่น

โดยการนำของ

👉นายศุภชัย พันธไชย ประธานสภา อบต.ดอนมันและ สมาชิก อบต.ทั้ง 10 หมู่บ้าน

ร่วมประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการน้ำ

ในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน และได้ออกสำรวจ

ช่องทางการระบายน้ำในเขตตำบลดอนมัน

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุโชนร้อนกำลังแรง "โนรู" ที่กำลังเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-12