องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7


วันนี้ 24 พ.ค.2566 เวลา 09.30 น.

นายอภินันท์ มโนรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้มอบหมายให้ นายไพบูลย์

ปาสาเลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมัน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองช่างฯ ร่วมกับ

ผู้นำชุมชนตำบลดอนมัน ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง

บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนมัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณถัดไป

2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-14