องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5


วันนี้ 24 พ.ค.2566 เวลา 13.30 น.

นายอภินันท์ มโนรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้มอบหมายให้

นายไพบูลย์ ปาสาเลา รองนายก อบต.ดอนมัน พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ เสนอกลาง เลขานุการนายก อบต.ดอนมัน และเจ้าหน้าที่กองช่างฯ ร่วมกับ

ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลดอนมัน

ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1

บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมัน

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นในปีงบประมาณถัดไป

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07