องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5


วันนี้ 24 พ.ค.2566 เวลา 13.30 น.

นายอภินันท์ มโนรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้มอบหมายให้

นายไพบูลย์ ปาสาเลา รองนายก อบต.ดอนมัน พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ เสนอกลาง เลขานุการนายก อบต.ดอนมัน และเจ้าหน้าที่กองช่างฯ ร่วมกับ

ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลดอนมัน

ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1

บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมัน

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นในปีงบประมาณถัดไป

2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-12