องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10


วันนี้ 25 พ.ค.2566 เวลา 09.30 น.

นายอภินันท์ มโนรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้มอบหมายให้

นายพิเชษฐ์ เสนอกลาง เลขานุการ

นายก อบต.ดอนมัน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองช่างฯ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลดอนมัน

ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10

ตำบลดอนมันเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณถัดไป

2023-11-01
2023-10-31
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-24
2023-10-23
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-12