องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


วันที่ 29 กันยายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมด้วยปศุสัตว์อาสาประจำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 โดยได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวจำนวนทั้สิ้น 432 ตัว

2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-12